BlueSave

"Dzięki - miałem awarię. Wasze narzędzie uratowało mi życie"
David Hughes - Allschwill Switzerland


Opis
Przy awarii Windows NT system pokazuje ekran pełen informacji o tym, co zaszło, tzw. "Błekitny Ekran Zgonu" (ang.: "Blue Screen of Death", w skrócie Blue Screen lub BSOD). Ile razy ty albo administrator twojej firmy marzyliście o podręcznym egzemplarzu tekstowego Blue Screen, żeby łatwiej dojść do przyczyn błędów systemu lub wysłać raport o wirusie do administratora systemu lub dostawcy usług internetowych? Istnieją lepsze pomysły na spędzanie czasu niż kopiowanie po jednej cyfrze na kartkę papieru strony 80x50 wypełnionej kodem szesnastkowym.
BlueSave to rozwiązanie tego problemu. Po jego jednym zainstalowaniu, każdy BSOD, który się pojawi, zostanie automatycznie zapisany jako plik tekstowy i podczas restartu systemu, będzie czekał aż zdiagnozujesz, wyślesz e-mailem albo wydrukujesz wymagania NT 4.0 z BlueSave.


Szczegóły techniczne
Po uruchomieniu setupu i wystartowaniu systemu, BlueSave jest gotów do pracy. Jeśli nastąpi awaria systemu, na każdym wyświetlonym błękitnym ekranie pojawi się informacja, że jego zawartość została zapisana przez BlueSave do pliku. Plik, który możesz sprawdzić po ponownym uruchomieniu systemu, znajduje się na \WINNT\BLUESCRN.TXT (albo twoim odpowiedniku źródłowego folderu systemu). Plik ten będzie miał rozmiar około 8KB.


Wymagania
BlueSave wymaga uruchomienia systemu Windows 4.0 i napędu systemowego ze sterownikiem miniportu działającym w sytuacjach krytycznych.
Informacje o cenie i licencji
Licencja na BlueSave jest udzielana dla każdego stanowiska. Jedna licencja upoważnia do zainstalowania i uruchamiania programu na nie więcej niż 100 stanowiskach.


Cena - 99 USD